Pushtikul Satsang Mandal
 Username:   Password:  
Save Password   Forget password?  
click to register
     
 Home >> Articles >> All about Pushtimarg & Seva >> List of Articles
Deh Dharm and Atma Dharm
By n/a
Rating: 8 Votes: 2 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)
Email this Article
Printable Version

Article Information
Hits: 14217
Added on: 31 July 2002
Author: n/a
Posted by: Vasant Punjabi
- New articles
- Popular articles
-
Top rated articles
-
Search articles
  
Results: 10  20  30
- Back to Article Categories
- Submit an Article
>“SHRI GOKULESHO JAYATI" >ShriVallabhiya Vaishnavjan, >Jay Jay Shri Gokulesh >ShriPurnPurshottam ShriMahaprabhucharana, Shri Prabhuchrankrupanidhi >ShriViththalnathji, ShriRasanand ShriGokulnathji, ShriGokuleshvar >ShriDevkinandanprabhu and Shri NandNandan Nand sut Shri Vitthalraiprabhu >sarvene Aapna Dasanudas ni charan raj Na Kaya, Deh, Man thi Pranam Chhe. >Shri Mahaprabhuji, Shri Gusaiji, Shri gokulnathji nu Nitya Mangalacharan: >****** Jay Jay Shri Vallabhprabhu Shri Viththalesh sathe; Nijjan par karat krupa dharat hath mathe ; >Dosh sab dur karat bhaktibhav hiye dharat; Kaj sab karat sada gavat gun ganthe ; >Kaheko deh damat sadhan kar murakh jan, Vidhyaman Anand tyja chalat kyun apathe ; >Rasik Charan Sharan sada rahat he badbhagijan, Apano kar Shri Gokulpati bharat tahi bathe ; >Bhagvat Geeta 15-7: >***** Mamaivansho JeevaLoke Jeevabhut: Sanatan:" >"Jeev lok ma jeev rup Maru ja Aunsh sanatan chhe. >Sarva Nirnay - 238 >***** Svadhramacharanam Shaktya Vidhrmashcha Nivartanam >Indriyashchvinigrah: Sarvatha Na Tyajet Trayam" - >"Everyone should ruled self ASHRAM DHARM with your limitation (without ignorance); Stay away from Vidharm; Control Indriyarupi Ashwa (ghoda); Never skip (Tyag) above 3 rules." >**** Chatvaro Varna: Krut eva; Tretayam Brahnabhav:; Dvapare Kshatriya Bhav:; Kalau kshrudra eva (3-19-21) >"Krut yug have all four Varan; In treta yug do not have brahman; In dvapar yug do not have Kshatriya; In kali yug have only kshudra" >***** Bahirmukha Hi dharmshashtragha:,Sharirmev Dharm svadharmmahu: >Na tvatmadharm BhagvatDharm va YatsteSnatmavid: (10-26-2) >"One who knows Dharm Shashtra tells deh dharm as a Svadharm is Bahirmukh. But because they do not have Atma ghyan, They do not tell Atma or Bhagvat dharm as Svadharm." >Shruti says: >***** NanyoStoSsti Drasta NanyoStoSsti Shrota >"Because He is the one (Prabhu) who see and he who listen" >***** Sarva Dhaman Parityajya Mamekam Sharan Vraj >Ahantva SarvaPapebhyo Mokshayishyami Ma Shuch >"Leave all talk of Dharm (religious) duties. Surrender yourself to me (Shri Prabhu)." >***** Shrikrushnay Parmanandam Das Lila Yutam Sada >SarvaBhakta samudvare Visfurantam Vayam Num:" - >Prabhu Naam, rup Krida >Shrimad Mahaprabhuji says to Pushti jeev:Deh Dharm and Atma Dharm for Pushti Jeev >***** BrahnSambandh Karnat Sarvesham Deh Jivyo:; --- >Sidhdhant Rahasya : >Samarpan of Deh, Indriya, Pran, Ant:karan etc etc. Atmana sah: etc. >***** Anagrahshch Sarvatra, Dharmardhrmagradarshnam; Vivekoyam Samakhyato, Dhairyam Tu Vinirupate: - >VivekDhairyashchrya: >“Jeev Vivek - Do not leave Bhagvat seva to keep AGRAH for laukik-vaidik works. Do laukik-vaidik only for LOK-Vyavahar where you must and do not keep ashakti. At the same time always think carefully if the work is dharm or non-dharm related. ” >***** Sarvada Sarvabhaven, Bhajaniyo Vrajadhip:; Svasyamev Dharmohi, Nanya: Kavapi Kadachan -- >Chatur: Shloki >“ To do Bhagvat seva (Shri vrajadhis shri krushnaPrabhu) sarvada and with sarva bhaven is Pushti jeev Dharm. No other dharm for him at any place or any samay.” >*****Beej Dadhrya Prakarastu, Gruhe Sthitva SvaDharmat: ; Avyavruto Bhajet Krushna, Pujya shravanadibhi: --- >Bhakti Vardhini >“To do Bhagvat seva and to make it dhradh (firm): 1, Do seva at your home. 2, Follow svaDharm (Deh dharm and Atma Dharm) 3, Do also shravan and kirtan (gungaon) 4, Avyavrut - No ashakti in Prapanch >BhagvadDharmsamartyard Virago Vishye Shthir: -- >NirodhLakshnam >“Bhagvad Dharma samarthya thaki Vairagya towards Vishay can have sthir sthithi. >*** >**Finally ***** >***** MrutDehasya tridha viniyog; Kakadibhirmak****e Vitt >Shirne Sat krumayo va bhavanti; Dahe Bhsmava Bhavati (10-48-50) >"Dead body no viniyog threee types 1, If birds like Craw eats then it >becomes Charak; 2, If it rotten then becomes Kida; 3, If burned then Rakh" >Background: Dharm >Dharmi >- Prabhu, >Dharma >- Aishvarya, Virya, Yash, Shri, Ghyan, and Vairagya >For example: Flower is Dharmi and Dharm is it's ****h, Sun is Dharmi and >Prakash is it's Dharma >Dharmi >- Jeevatma, >Dharm >- Deh and Atma Dharm (Adhibhutik, Adhyatmik and >Adhidaivik); >Adhibhautik >: - >Deh dharm >, >see >section A >Adhyatmik >: - >Atma dharm >, >see section B >Adhidaivik >: - Kal, Karma, Purush, Prakruti, Svabhad, Mahat tatva, and >Ahankar (control by Prabhu) >Dharm Standing >: Kaliyug (Bhakti Yug) where Dharm (Vrushabh) has lost 3 legs >and standing only on one leg, >Deh dharm >changes per individual vyavasay, types of jeev (purush as a >child, son, father, relative, neighbor, shtri as a child, wife, sasu, >vidhva shtri, also pashu, any jalchar, sthalchar, jantu, etc. etc.). Deh >dharm also changes in relation with Desh, Kal, Dravya, Mantra, Karta, Karma >but it require sudhikaran per shashtra for Prabhu viniyog. Dharm word is >always related with shashtra. PanchMatra (Shabda, Sparsha, Rup, Ras, >****h), Panch Ghyanendriya (Eyes, Nose, Ears, Jeebh, Tvacha), Panch >Karmendriya (Hands, Legs, Mukh, Upastha, Payu), Anta:Karan (Chit, Ahamkar, >Budhdhi, Man) has also individual dharm responsibilities. >Atma Dharm >do not change in any desh or kal. Deh dharm is required to >poshan and abhivrudhdhi to Atma dharm. Atma is aunse of Prabhu Parmatama. >Prabhu seva dharm (pravahi, maryadit, pushti) is similar for any one or >every one including any jeev matra at any desh or kal. (Do not expand with >different religion or sampradaya at this point) >Section - A : DEH DHARM >: >A. Deh Dharm understanding in relation with Ved >A1. Hrugved >- Deh Arogya(health), Yajurved-Deh Raksha, Samved- Man Ugved >and Prasanatta, Atharved-Tan and Man action, >A2. Varnashram >- 16 Sanskar (janm, maran, Lagan, Sutak etc.), >Sandhyopasnadik, NityaShradhadik, Pakyagna, Panke Prayshrit >A3. Sanatan dharm >- per Shruti (Ved), Upanishad (smruti), Puran, Dharm >shastra etc. >1. >Samanya Dharm > from ManuSmruti >a. "Dhruti: Kshama Damosteyam Shauchmindriya Nigrah: >DhiVirdhyaSatyamKrodho Dashakam DharmaLaxnam" >Samanya dharma: "Dasha Dharma Laxnan" - " >Dhruti >- Be satisfy, Kshama - >daya >and liberate(mafi), >Dam >- Dhairya (shahanshilta), >Asteya >- honest and no >fraud/steal, >Shauch >-Achar Vichar per shastra, >Indriya Nigrah >- Controll >Panch Ghyanendriya, Panch Karmendriya, Anta:Karan from maya and >vishyashakti, >Dhi >- Dharmand Vyavaharik ghyan, >Vichy >- Atma Ghyan, >Satya >- >truthful (to say, to listen, to do, and to support), >Krodh >- control anger >and also once self. >b. >Nitya Dharm, >Kamya Dharm ? Krutya related with karma (karma is always >related with Shashtra) >2. >Vishesh (additional) Dharm >: >Varanashram - Brahman, Vaishya, Kshtriya, Kshrudhra, Kshchudhra Jeev >Ashram dharm: Brahmcharya, Gruhastha, Vanprasth, Sanyas >(details for each ashram is beyond this topic) >B. >Atma Dharm >: >B1. Atma Dharm in relation with Jeevatma (Antaryami). >Three types >1. >Pravahi >- from Prabhu's Man ?Bhog vilasi, paranch kam >2. >Maryada - > from Prabhu's Vani - Puja, upasana, svadhyay, daan, vrat, jap, >yagna >3. >Pushti >- from Prabhu's shri aung - Bhagvat seva parayan, Bhagvadashrya, >Bhagvat Seva, AtmaGhyan Adhyanan (Pathan, Shrvan, Kirtan, Smaran) Satsang >a. Shri Krushna seva with sharnagati and Atma-Nivedan purvey. >b. Tyag Anyashram, Asmrpit-Vastu, Acadia (Vani no Durpyog), Asatsang >c. YathaShakti Svadharm Achran, Adharm-Tyag, Indriya Sayam Saravatha >Atyagya >d. Keep Aarti, Deenta, Dradhta, Ni:preheat. >e. Save Vivek, Dharya, Ashray Prabhu Bhav >f. Adhyayan of all Pushtiy Margiya Pathan, Kathan, Shravan, Smaram. >4. >Charshani >- Stay with the Pravah and unstable for any sampraday, dharm, >or karm in their standing. If crowd pravahi then stay pravahi; Stay with >the Pravah. If crowd pushti then stay pushti; >5. >Aghya - >Stay pravahi or maryada because of sang >Purna Purushottam and HIS Krida: >Raag: Bihag >Man re Shyamso kar het, Krushna Naamki var karele to bache tero Khete ; >Mansuba tan pinjara ho tasi bandhyo tero het, Kalrupi manjar dole abaghadi >tohe let ; Vishya Vishya ras chand dere utar sayar set, Sur shriGopal bhajale Guru >bataye dait ; >Kamal bhavna:. >Kamal from Sansar just like Kamal from kadav can only be >possible, when Kamal (Kamal = Su****h, Saurabh, ****alta, Saundaryata) ni >prapti from our >deh (Akshardham), netra (Ghyanmarg), charan (Das bhav), Hruday (Anubhuti >shthan), hast (Seva krutya), Karna (Bhagvat shravan), Mukh (bhagvat >kirtan), Svabhav (Prabhu's krida), etc. etc. is required what Prabhu wants >and is called pushtimarg. >Niranand >- Jagat (Jad) bhokta, Jagat ni adhibhautik sukh na bhokta, paisa >mate samay kadhe and paisa thaki baki samay thi maltu sukh ma ja rahe >Guptanand - >Jeev ne atma mane as every thing and always jeevatma nu poshan >and shoshan >Svarganand >- One can feel with Dehadhyas, so to reach Svarga (moksha) deh >daman to all indriya >Bhramanand >- One can fell with soul (Aatma), only poshan to atma without >understanding relation with Parmatma. >Ganitanand - >Akshrbrahm with Yagna, Tap, Vihit sadhan, Vedik sadhan thi >sidhdhi >Vishyanand - >Vishaya ashakti and kam avashtha but no sneh in Prabhu >Bhajananand >, >Agnitanand >, >Purnanand - >only pushti pushti nirdosh, nishkam, >sarvatmabhav jeev can have it, olny pushti jeev can feel only with Alaukik >deh, alaukik Indriya etc. >Das ni charanraj na >Jay Jay Shri Gokulesh Jai shri Krishna

Comments: 2 Comment(s)

By ojhaak
11 March 2003
very good presentation covering theme of Shodash Granths and othr esrences
By gopal
19 April 2003
It is the excellent article previously Presented by Chaturth Rajkumar Shri Vitthalraiji Bavashri of Shrimad Gokul, in the site of Jai Jai Shri Golukesh from the MSN Groups

Back
Set as your default homepage Add favorite Privacy Report A Problem/Issue   © 2014 Pushtikul Satsang Mandal All Rights Reserved. Pushtikul.com Contact Us Go To Top Of Page

loaded in 0.109s